ప్రతి ఒక్కరికీ వ్యాక్సిన్ అందిస్తాం..ప్రధాని

అందుబాటులోకి రాగానే పంపిణీ ..మోడి

https://www.vaartha.com/news/international-news/

The post ప్రతి ఒక్కరికీ వ్యాక్సిన్ అందిస్తాం..ప్రధాని appeared first on Vaartha.

Thanks! You've already liked this