ఆరంజ్ సిటీలో… అతిపెద్ద ఆరంజ్ పండు !

సాధారణంగా ఆరంజ్ (కమలాపండు) పరిమాణం మన చేతిలో ఇమిడేంత మాత్రమే ఉంటుంది. ఇంకాస్త పెద్దగా ఉండవచ్చు. కానీ నాగపూర్ లోని ఓ పళ్ల తోటలో ఆశ్చర్యకరమైన పరిమాణంలో ఆరంజ్ కాచింది. మహారాష్ట్రలోని నాగపూర్ కమలా పళ్ల తోటలకు ప్రసిద్ధి. అందుకే దీనిని ఆరంజ్ సిటీ అంటారు. ఇక్కడి ఓ తోటలో అతి పెద్ద సైజులో కాచిన కమలా పండు… చూసిన వారందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. దీని చుట్టుకొలత 24 అంగుళాలు కాగా ఎత్తు 8 అంగుళాలు. రీతు […]
Thanks! You've already liked this