గూగుల్ అసిస్టెంట్‌లోని ఈ ఫీచర్లు తెలుసా?

ఆండ్రాయిడ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్‌లో ఉండే గూగుల్ అసిస్టెంట్.. మనకు చాలా రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. గూగుల్ అసిస్టెంట్‌లో ఉండే బేసిక్ ఫీచర్ల గురించి చాలామందికి తెలుసు. కానీ ఇందులో మనకు తెలియని ఎన్నో ఫీచర్లు దాగి ఉన్నాయి. గూగుల్ అసిస్టెంట్‌ను సరిగ్గా ఉపయోగించడం తెలిస్తే చాలు. రోజువారీ పనులన్నీ ఎంతో సులువుగా చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఉండే రకరకాల ఫీచర్లేంటంటే.. వాఖ్యాతగా మారి.. గూగుల్ అసిస్టెంట్‌లో ఉండే ఈ మోడ్ ద్వారా మనకు తెలియని భాషలో ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాటిని మనకు […]
Thanks! You've already liked this